Uw partner op de weg

Uw partner op de weg
Wilt u op de hoogte blijven en onze nieuwsbrief ontvangen?
Ja
Later
NIEUWS

Vermijd 200.000€ boete zoals uw Belgische collega !!!

Een Belgische transporteur riskeert een boete van meer dan 200.000€ over het geheel van zijn vloot. De autoriteiten beschuldigen hem van niet reglementaire pauzes en het overschrijden van de arbeidstijd.


Het probleem komt hoofdzakelijk door de tachografen van het merk VDO, waarmee hun voertuigen uitgerust zijn, die de activiteit beschikbaar (vierkant met diagonaal) interpreteren zoals rust (bed) voor het berekenen van de pauze en aanvaarden beide activiteiten dus als geldige pauze. Met andere woorden, de teller van de rijtijd (ononderbroken rijtijd van 4u30) wordt op nul gezet na 45 minuten rust (bed) of beschikbaarheid (vierkant met diagonaal).

Dit kan uiteraard leiden tot overtredingen van de chauffeurs omdat de tachograaf onterecht aangeeft dat er terug gereden mag worden.

De oorzaak van dit probleem ligt bij een oud interpretatieverschil van verordening 561/2006 door de bestuurders van de verschillende lidstaten. De nieuwe verordening 165/2014 laat geen interpretatie meer toe en verplicht duidelijk dat de tijd van onderbreking en rust moet genomen worden met (bed) als symbool (verordening 165/2014, artikel 34, paragraaf 5b). Stoneridge heeft, sinds eind 2014, dan ook een nieuwe parameter toegevoegd in zijn digitale tachograaf SE5000 exact Duo² (7.5) waardoor beschikbaarheid (vierkant met diagonaal) niet meer geaccepteerd zal worden voor de berekening van pauzes en er dus correcte informatie aan de chauffeur getoond kan worden.

Zoals uitgelegd in dit document, is het een slecht idee om de chauffeurs aan te raden nooit de activiteit beschikbaarheid (vierkant met diagonaal) te selecteren. Want ook in dit geval zijn er verschillende risico’s :

  • Indien de chauffeur systematisch rust (bed) kiest indien hij stilstaat zal hij (officieel) niet betaald worden tijdens die periodes en bovendien zal het in geval van controle bijna onmogelijk zijn om te bewijzen dat zijn onderbrekingen effectief pauzes zijn zoals voorgeschreven in de wetgeving.


  • Indien de chauffeur systematisch arbeid (hamertjes) kiest indien hij stilstaat, neemt hij een groot risico betreffende de opvolging van richtlijn 2002/15/EG betreffende de arbeidstijd. Dit is wat er eerder gebeurd is bij de hierboven vermelde transporteur, die vervolgens de instructies aan zijn chauffeurs gegeven had om beschikbaarheid (vierkant met diagonaal) te selecteren met de dramatische gevolgen van een astronomisch hoge boete.


Het gebruik van de activiteit beschikbaarheid (vierkant met diagonaal) is in de praktijk de ideale oplossing om te voldoen aan richtlijn 2002/15/EG betreffende de arbeidstijd. Maar enkel de Stoneridge tachograaf SE5000 (zie folder) heeft een doeltreffende oplossing in verband met het net aangehaalde probleem dankzij de 2 volgende voordelen:

  • Ten eerste de optie waardoor de activiteit beschikbaarheid (vierkant met diagonaal) niet meer aanvaard wordt als pauze zoals hierboven uitgelegd


  • En vervolgens de rij-hulp functie “DDS” (Driver Decision Support) beschikbaar in alle actuele digitale Stoneridge tachografen die de chauffeur helpt om zich tegelijkertijd te houden aan de wetgeving betreffende de rij- en rust tijden en ook aan die van de arbeidstijden (WTD: Work Time Directive).


Echter de download en analyse software DigiSave_V5 (zie folder), met zijn module “OptimDrive” voor het berekenen van de overtredingen, is ook een handig en efficiënt hulpmiddel om overtredingen vast te stellen en u te beschermen tegen zware boetes. Wij herinneren u er aan dat volgens verordening 165/2014 de transporteurs aansprakelijk gesteld worden voor strafbare feiten gepleegd door hun chauffeurs.

Wij blijven ter beschikking voor alle verdere informatie.

Download PDF